Kunstkaai is een school in de vernieuwde Cadixwijk op het Eilandje. Het nieuwe schoolgebouw nodigt uit tot voortdurende innovatie van het lesgebeuren en het onderwijsaanbod.

Onze school biedt een persoonsgeoriënteerde en artistiek geïnspireerde vorming die leerlingen goesting geeft. De leerkrachten fungeren als leraar én coach. Interactie, persoonlijke groei en vrije expressie staan centraal.

Naast het aanleren van professionele vaardigheden stimuleren we leerlingen tot artistiek onderzoek en kritisch kijken naar kunst en maatschappelijke thema’s. Daarnaast ontwikkelen ze de nodige samenwerkingsvaardigheden om te slagen in de artistieke en creatieve sector.

We begeleiden jongeren naar een groeiend verantwoordelijkheidsbesef waarbij ze hun eigen leerproces mee in handen nemen.

In onze studierichtingen met doorstroom- of dubbele finaliteit bereiden we leerlingen voor op een succesvol traject in het vervolgonderwijs.

Kunstkaai staat voor:

  • Artistiek
  • Authentiek
  • Open
  • Toekomstgericht