Interne Kwaliteitszorg

U bent niet tevreden over ons of één van onze scholen? Alhoewel we steeds onze uiterste best doen kan er wel eens iets misgaan. Daarom kan u zaken die volgens u niet lopen hoe het hoort melden via het klachtenformulier. Wij lichten u even de procedure toe:

Definiëring van het begrip klacht

Een klacht is een mondelinge, schriftelijke of elektronische uiting over een door de school al dan niet verrichte handeling of prestatie

 • een klacht over de werking van de school
 • een klacht over personeelsleden van de school
 • een klacht over een handeling of beslissing van de school
 • een klacht over de toepassing van de regelgeving

Hoe dient u een klacht in?

Klachten kunnen gemeld worden

Uw klacht bevat steeds

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is

Klachtencoördinator

De klachtencoördinator van Kunstkaai is Inge Van de Velde, directeur

Welke klachten worden niet behandeld?

 • een algemene klacht over regelgeving en / of beleid
 • een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld
 • een klacht over feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaats gevonden
 • een klacht waarvoor de klager geen belang kan aantonen
 • een klacht over feiten of handelingen waarvoor in een georganiseerde administratieve
 • beroepsmogelijkheid voorzien is en waarvoor deze beroepsmogelijkheid nog niet werd benut,
 • bijvoorbeeld bij orde- en tuchtmaatregelen of de uitreiking van een B- of C-attest.
 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure
 • een anonieme klacht
 • een klacht die niet in het Nederlands is geformuleerd

Klachtenprocedure

Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de klacht bevestigt de klachtencoördinator de ontvangst van de klacht en of de  klacht al dan niet in behandeling is.
De klacht wordt behandeld. U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat.
Binnen de 45 werkdagen na ontvangst van de klacht wordt de klachten behandeld.