Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
Kunst en Creatie
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Is de studierichting Audiovisuele Vorming iets voor mij?

Ben je geboeid door het medium film: het scenario, het camerawerk, de begeleidende muziek en de cinematografie? Schrijf je graag verhalen en denk je in bewegende beelden? Trek je er graag op uit om filmpjes te maken? Stap je al eens een alternatieve cinema binnen? Deze richting is dan de uitgelezen studierichting om je audiovisuele talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 

Wat leer je in de studierichting Audiovisuele Vorming?

Je leert je artistiek uitdrukken in beeld en geluid, verdiept je in de technische aspecten van camera, licht, klank en de nodige software. Inhoud en techniek zijn immers onlosmakelijk verbonden. Je wordt ingeleid in de wereld van (kort)film, van reportages en documentaires. Je ontdekt hoe je experimentele films en animatievideo’s creëert.

Een audiovisueel medium maak je niet alleen, samenwerken vormt een elementair onderdeel van de opleiding. Persoonlijke vorming en het ontwikkelen van een eigen artistieke beeldtaal worden gestimuleerd.

Projectwerking, werkweken en uitstappen binnen het vakgebied zijn een belangrijk aspect van de studierichting.

Audiovisuele Vorming is een artistieke én theoretische opleiding die je zowel voorbereidt op het hoger kunstonderwijs als op bacheloropleidingen. Je kan na de opleiding nog alle richtingen uit.

Bekijk onze leerlingen in actie of bezoek onze Instagram en Facebook.

Wie voor onze studierichting kiest:

  • Is geïnteresseerd in de wereld van media,  kunst en de cultuur.  Films, tentoonstellingen, hedendaagse kunst, literatuur, …schrikken je niet af. 
  • Bekijkt techniek als een uitdaging, we hebben een basis aan techniek nodig om ons inhoudelijk en artistiek uit te drukken.
  • Is bereid om samen te werken; een audiovisueel werk wordt in groep gemaakt. 
  • Kan zelfstandig werken; er wordt verwacht dat je ook buiten de schoolmuren aan je praktijkopdrachten werkt.  Je zal in de loop van de opleiding, stap voor stap begeleid worden, om zelf meer verantwoordelijkheid op te nemen.   
  • Engageert zich ook voor buitenschoolse, vak- en afdelingsoverschrijdende opdrachten en voor zijn geïntegreerde eindproef waarin je bewijst klaar te zijn voor het hoger onderwijs.
  • Kan om met feedback; een artistiek audiovisueel werk kan alleen maar groeien en beter worden door open te staan voor feedback en zelfkritisch te leren denken.
  • Weet dat naast de praktijkvakken ook de algemene vakken integraal deel uitmaken van de opleiding.
In de 2e graad

In de tweede graad krijg je een eerste kennismaking met de audiovisuele media. Je leert op een speelse manier de mogelijkheden van camera, klank en montage te gebruiken. We bespreken het ontstaan van de film, onderzoeken de filmgenres en gaan dieper in op de verschillende beeldaspecten. Er wordt geëxperimenteerd met allerlei technieken om beelden te maken, zowel met als zonder camera.

In de 3e graad

In de videoateliers, fictie en non-fictie, leer je kortfims, interviews, documentaires en animaties maken. Daarnaast krijg je een technische vorming in het vak videotechnieken (camera, licht, klank, montage en multimedia).      

Uitbreiding:

Optie videotechniek en multimedia:

  • In deze optie krijg je extra videotechniek en multimedia. Je leert om te gaan met de mogelijkheden en beperkingen van de ‘techniek’, zowel de specifieke audiovisuele techniek als de meer algemene techniek die we elke dag gebruiken en die dus ook in een audiovisuele productie een belangrijke rol kan spelen.  In multimedia wordt er dieper ingegaan op toepassingen die ondersteuning bieden bij het maken van audiovisueel werk; beeldbewerking, montage, animatie, klankdecors en grafische toepassingen komen aan bod.

Optie mixed media:

  • In deze optie krijg je het vak mixed media. In het vak mixed media worden artistieke disciplines video, fotografie, beeldende vorming, architectuur,…) met elkaar gecombineerd. Het eindresultaat kan, afhankelijk van je eigen interesses, alle richtingen uitgaan: videokunst, installaties, locatieprojecten,…

Lessentabel

Basisvorming 5e jaar 6e jaar
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 2
Engels 2 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Geschiedenis 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Projectwerk* - 1
Specifieke vorming    
Kunstbeschouwing 2 2
Audiovisuele vorming: non-fictie 3 3
Audiovisuele vorming: fictie 3 3
Audiovisuele vorming: videotechnieken 1 1
Optie 1: audiovisuele vorming: video- en multimediatechnieken (uitbreiding) 4 4
Optie 2: audiovisuele vorming: mixed media
Beeld- en mediacultuur 2 2

*Projectwerk bestaat uit verschillende modules: economie, actief burgerschap, ... 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je verder studeren na de opleiding Audiovisuele Vorming?

Deze studierichting bereid je voor op hogere studies met een creatief karakter. Je kan zowel naar een professionele als academische bachelor doorstromen.

Door de brede algemene vorming die je kreeg, kan je ook andere pistes uit, maar hierop word je niet specifiek voorbereid.